Begeleiding

Het Jan van Brabant College heeft een goed rendement, dit wil zeggen dat er ieder jaar weer veel leerlingen starten met een opleiding en dat onze leerlingen de opleidingsjaren goed doorlopen en deze succesvol afronden. Dit rendement krijg je niet voor niets. Er moet hard aan gewerkt worden. Er moeten prestaties geleverd worden. Wij houden nauwlettend in de gaten of de leerlingen goede resultaten halen. En als dit niet het geval is, proberen we daar met extra aandacht en begeleiding wat aan te doen.
Maar voldoende resultaten halen is niet het enige dat telt. Wij willen ook dat onze school een plaats is waar onze leerlingen zich veilig en gelukkig kunnen voelen. Goede omgangsvormen en goede intermenselijke verhoudingen zijn een voorwaarde voor een veilig schoolklimaat waarin het voor iedereen goed toeven is. Wij willen een school zijn met zorg voor onze leerlingen.

Ondersteuningskaart
De ondersteuningskaart geeft een overzicht van de soort ondersteuning die het Jan van Brabant College aanbiedt. Ook voor het schooljaar 2016-2017 hebben we een ondersteuningskaart.

Passend onderwijs
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO- VSO- MBO Helmond-Peelland ( www.swv-peelland.nl ). Het Samenwerkingsverband heeft een samenvatting gemaakt van het ondersteuningsplan 2014-2018.
De ondersteuning die wij als school bieden aan onze leerlingen staat in het ondersteuningsprofiel.

Personeel

Bij onderstaande personen kunnen leerlingen of ouders terecht:

Schooldecaan
de heer M. Louwers.

Interne begeleiders
mevrouw B. Verstijnen (mavo)
mevrouw E. Stouten (havo)
mevrouw I. van Lent (tto)
mevrouw W. Velt (vwo)

Zorgcoördinator
mevrouw E. Stouten

Vertrouwenspersonen
mevrouw I. Dollee
de heer C. Nguyen

Opvoedondersteuning
mevrouw Marie-Louise Goossens

Coördinator dyslexie
mevrouw E. Stouten

Dyslexie beleidsplan