Decaan

De heer M.J.J. Louwers 

Het is de taak van de schooldecaan om in samenwerking met de mentoren, docenten, leerlingen en ouders te adviseren en te begeleiden bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep. Onze decaan heeft daartoe voor elk leerjaar een eigen keuzeprogramma ontwikkeld.

De decaan beschikt over allerlei voorlichtingsmateriaal van instituten voor mbo, hbo en universitair onderwijs. De decaan verstrekt ook informatie over de stages, oriëntatieactiviteiten, financiering van studie,  het aanmeldingsproces en andere zaken die met keuzes en studeren te maken hebben.

Voor leerlingen is de decaan op schooltijden bereikbaar in het B-gebouw op maandag tot en met donderdag. Ouders kunnen een afspraak maken door een email te sturen naar m.louwers@janvanbrabant.nl of door middel van een telefoontje naar school.

Het "B-gebouw" met links het kantoor van de decaan.