Interne begeleiding

Juiste niveau voor ieder kind
De beste vorm van leerlingbegeleiding is zorgen dat het goed gaat met een kind. Dit lijkt een voor de hand liggende opmerking maar het is goed dat we ons realiseren wat de voorwaarden hiervoor zijn.
Volgens ons is het daarbij in ieder geval absoluut noodzakelijk dat een kind op het juiste niveau werkt en alles is er dan ook op gericht zo snel mogelijk te ontdekken wat de individuele mogelijkheden van iedere leerling zijn. Wij gaan er hierbij van uit dat het geen zin heeft kinderen boven hun niveau te belasten maar dat het zeker niet goed is om ze zonder uitdaging te laten.
We proberen onze nieuwe brugklassers zo te plaatsen dat ze voortdurend uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen, maar letten er daarbij wel op dat dit ook resultaten moet kunnen opleveren.
De beste stimulans voor ieder kind is nog steeds het halen van goede cijfers voor toetsen en proefwerken. Een goed cijfer sterkt het zelfvertrouwen, neemt twijfel weg en zorgt voor de wil om door te gaan. Wij gebruiken onze cijfers dan ook niet alleen om te beoordelen, maar in de brugklas zeker ook om te stimuleren.

Contact met ouders
Een goede begeleiding van de leerlingen is slechts mogelijk wanneer dat gebeurt door school en ouders samen. We besteden dan ook veel aandacht aan het contact met de ouders. Naast de gebruikelijke kennismakingsavond, de koffie-uurtjes en de vier rapportbesprekingen, vindt contact plaats via de mentor. Deze neemt contact op wanneer een kind langer dan drie dagen afwezig is, of wanneer er andere problemen zijn.

Ondersteuningskaart
De ondersteuningskaart geeft een overzicht van de ondersteuning die het Jan van Brabant College aanbiedt. Hier vindt u onze ondersteuningskaart voor dit schooljaar.

Op verschillende manieren bieden wij extra begeleiding aan onze leerlingen.

  • Individuele vakhulp. Als je de stof van een vak niet goed snapt, kun je altijd aan het eind van de dag naar je eigen vakleraar gaan.
  • De vakgerichte studieles. Als na een tijdje blijkt dat je een bepaald vak erg moeilijk vindt, dan mag je naar de studieles voor zo'n vak.
  • De huiswerkbegeleiding Als het minder goed gaat omdat je thuis niet goed je huiswerk kunt maken, kun je jezelf opgeven voor de huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door Spectrum Brabant. Ga voor meer informatie naar de website van Spectrum Brabant.
  • De B.O.F.-cursus. Sommige kinderen hebben last van faalangst. Dat is een heel groot probleem. Aan het begin van het schooljaar maak je bij ons een test om te controleren of jij daar ook last van hebt. Als dat zo is, dan kun je naar de B.O.F.-cursus (Beter Omgaan met Faalangst). In een klein groepje leer je dan wat je doen moet.
  • Dyslexie. Ook als je dyslexie hebt, kun je op Jan van Brabant rekenen op extra hulp. We bieden je in de brugklas speciale steunlessen aan waarbij je niet alleen beter leert omgaan met dyslexie, maar ook leert werken met Kurzweil. Als je een dyslexieverklaring hebt. dan krijg je bij ons op school extra tijd voor het maken van proefwerken en hebben we extra spellingsregels.
  • Dyslexiescreening Aan het begin van de brugklas maken alle leerlingen een paar testjes om te kijken of je dyslexie hebt.
  • Een veilige school.Wij willen dat onze school een plaats is waar de leerlingen zich veilig en gelukkig kunnen voelen. Goede omgangsvormen en goede verhoudingen zijn een voorwaarde voor een veilig leefklimaat waarin het voor iedereen goed toeven is.
    Pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, racisme, discriminatie enz. zijn zaken die we ABSOLUUT NIET op onze school willen. Vooral op de gebieden ‘pesten’  en ‘seksuele agressie en geweld’  zijn we actief om dit ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.