Mentoraat

De schoolresultaten van leerlingen hebben naast het ontwikkelde vermogen van de hersenen en de individuele inzet en motivatie van de leerling op zich, ook vaak te maken met het sociale klimaat op school. Het is dus van belang dat de leerling het naar zijn zin heeft op het Jan van Brabant College en dat hij of zij graag naar school gaat. Het schoolklimaat verdient daarom alle aandacht.
Dat schoolklimaat beleven de leerlingen vooral in de klas. Ook buiten het lokaal is de klas de groep waarin leerlingen zich een plaats willen veroveren, een groep waarin ze zich veilig en geborgen willen voelen.

De mentor
Degene die dat het beste in de gaten heeft, is de mentor, de leraar of lerares die speciaal de zorg voor één bepaalde klas heeft. Deze klassenmentor is de centrale figuur in onze begeleiding. De mentor probeert de plaats in te nemen van de groepsleerkracht op de basisschool en is altijd voor de leerlingen aanspreekbaar. De mentor zorgt ervoor dat de leerlingen zich binnen twee dagen op onze school thuis voelen. Hij of zij is de figuur bij wie leerlingen met al hun (grote en kleine) problemen terecht kunnen. Ook voor de ouders is hij of zij in principe altijd bereikbaar (als het moet zelfs in het weekend!)

Begeleidingsles
Eenmaal per week is er voor iedere brugklas een begeleidingsles. Deze les wordt gegeven door de mentor. Tijdens deze les wordt aandacht besteed aan het aanleren van algemene studievaardigheden zoals het invullen van de agenda, het plannen van huiswerk, het verschil tussen leerwerk en maakwerk, het voorbereiden van een proefwerk enz. Dit is ook het uur waarop de kinderen hun verhaal kwijt kunnen over alle belevenissen op onze school.

Er worden verschillende instrumenten door mentor gehanteerd om de voortgang van de leerlingen te volgen, op deze manier kunnen we tijdig eventuele problemen signaleren en deze verbeteren. De volgende instrumenten kunnen worden ingezet:

Begeleidingsmap
Werkcontrolekaart
Cijferkaart
Huiswerkrooster
Spreiding van proefwerken
Huiswerktraining