Schoolarts

Natuurlijk kunnen leerlingen op problemen stuiten, waar wij als schoolmensen niet in gespecialiseerd zijn. We zijn daarom erg gelukkig dat we over een eigen schoolarts beschikken.

De functie van de jeugdarts is de laatste jaren erg veranderd. Het is niet meer de dokter die over het hoofd geziene kwaaltjes opspoort en de ogen en oren controleert. De schoolarts is een gespecialiseerde jeugdarts die oog heeft voor de problemen van pubers en adolescenten en die daar iets aan wil doen, bij voorkeur in samenwerking met school en ouders.

De jeugdarts heeft op onze school een eigen spreekuur, waarnaar leerlingen verwezen kunnen worden, maar waar zij ook op eigen gelegenheid naar toe kunnen gaan.