Vertrouwenspersoon

Onze school heeft als vertrouwenspersonen

Meneer C.Nguyen en Mevrouw I. Dollee