Aanmelden brugklas

De aanmeldingen voor schooljaar 2017-2018 vonden plaats op dinsdag 7 maart en woensdag 8 maart 2017.
Ouders of leerlingen die deze aanmelddagen hebben gemist vragen we om contact op te nemen met onze administratie of met een van onze contactpersonen voor de basisischolen.

 

Bij de aanmelding voor de brugklas gelieve u mee te nemen:

  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw kind waar het BSN opstaat (bv: paspoort/ID kaart)
  • Het onderwijskundig rapport (indien in uw bezit)
  • Indien één van de ouders een buitenlandse herkomst heeft een kopie van het paspoort van beide ouders.
  • Het adviesformulier van de basisschool.
  • Indien mogelijk het inschijfformulier downloaden en ingevuld meenemen.

Download hieronder het inschrijfformulier brugklas.
​Invulbaar Word bestand
PDF bestand 


Aanmelden overige klassen

Download hier het inschrijfformulier( invulbaar Word-bestand)
​Download hier het inschrijfformulier in PDF formaat 


Aanmelden voor havo4

Instroomeisen havo 4

  1.  een diploma mavo/vmbo-tg hebben behaald.
  2. Je hebt minimaal een 6.8 gemiddeld als eindcijfer schoolexamen.
  3. Er is geen sprake van serieuze aansluitingsproblematiek wat betreft de profiel- of vakkenkeuze.

Bekijk onderstaande documenten

Profielkeuzeformulier
Informatieboekje vakken havo-4
Inschrijfformulier havo-4
Informatie aanmelding en doorstroomeisen