Begeleiding


Leerlingbegeleiding Jan van Brabant.
Je hoeft het niet alleen te doen.

De klassenmentor
Iedere brugklas heeft zijn eigen mentor. Deze neemt zoveel mogelijk de rol van de leerkracht op de basisschool over. De klassenmentor is voor elke brugklasser de belangrijkste figuur bij alles wat er gebeurt op school. Hij controleert elke week jouw studieresultaten. Hij zorgt ervoor dat je het beste uit jezelf haalt. Hij neemt contact op met je ouders zodra hij merkt dat er iets niet goed gaat.
Hij houdt je goed in de gaten en samen met de andere leraren zorgt hij voor een prettige werksfeer in de klas.
Natuurlijk is hij bij alle activiteiten van de klas aanwezig. In en buiten de les probeert hij ervoor te zorgen dat je jezelf veilig en happy voelt. Het is zijn taak om ervoor te zorgen dat jij een fijne schooltijd hebt. Jij moet hem daar natuurlijk wel bij willen helpen!
Elke klas heeft ook 1 of 2 hulpmentoren, dat zijn ouderejaars leerlingen die de brugklassers ondersteunen en bij activiteiten vaak aanwezig zijn.


De begeleidingsmap
Iedere brugklasser krijgt in de eerste schoolweek een begeleidingsmap. Je moet die altijd bij je hebben.
In de map zitten cijferkaarten waarop je al je cijfers kunt invullen, zodat je op elk moment precies kunt zien hoe je ervoor staat. Iedere week controleert je klassenmentor je kaart. Wanneer hij merkt dat je resultaten niet goed zijn, kan hij direct ingrijpen. Misschien stuurt hij je dan naar een extra hulples of hij kijkt of je wel op de goede manier huiswerk maakt. Samen met jou zorgt hij er in ieder geval voor dat je snel weer op het goede spoor zit.
Ook je ouders kunnen natuurlijk in de map kijken om te zien wat voor cijfers je gehaald hebt. Wij vinden het fijn als ouders belangstelling hebben voor de studie van hun kind en we zullen alles doen om hen zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
In de map zitten verder huiswerkroosters en werkcontrole-kaarten. Ook deze gebruikt de klassenmentor om op tijd te ontdekken of je op de juiste manier studeert of dat je er met de pet naar gooit. Als hij merkt dat er iets niet goed gaat, nodigt hij jou (en vaak ook je ouders) uit voor een gesprek. Je krijgt van ons niet de kans een luiwammes te worden!
Natuurlijk staan er ook andere dingen in je map. Foto's en adressen van al je klasgenoten bijvoorbeeld en allerlei gegevens over onze school.

Je kunt je begeleidingsmap niet missen, .... geen dag!

Website
Met een code kunnen ouders en leerlingen via de leerlingenwebsite altijd het huiswerk zien, de punten controleren en de absentie bekijken. Via de site kun je ook inloggen in voor jouw belangrijke programma’s zoals SOMToday (voor o.a. cijfers en huiswerk) en Zermelo (voor o.a. het rooster).

Als het een keertje niet zo goed gaat. Niet altijd gaat studeren even makkelijk. Soms lukt het gewoon niet. Dat is niets bijzonders. Jan van Brabant weet dat en doet er wat aan.

De ondersteuningskaart
Hier vind je onze ondersteuningskaart. Daarop staan alle vormen van hulp en ondersteuning, die de school kan bieden. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

  • Individuele vakhulp. Als je de stof van een vak niet goed snapt, kun je altijd aan het eind van de dag naar je eigen vakleraar gaan.
  • De steunles. Als na een tijdje blijkt dat je een bepaald vak erg moeilijk vindt, dan mag je naar de steunles voor zo'n vak.
  • De huiswerkbegeleiding. Als het minder goed gaat omdat je thuis niet goed je huiswerk kunt maken, kun je jezelf opgeven voor de huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door Spectrum Brabant. Op hun website vind je meer informatie.
  • De B.O.F.-cursus. Sommige kinderen hebben last van faalangst. Aan het begin van het schooljaar maak je bij ons een test om te controleren of jij daar ook last van hebt. Als dat zo is, dan kun je naar de B.O.F.-cursus (Beter Omgaan met Faalangst). In een klein groepje leer je dan wat je doen moet.
  • Dyslexie. Ook als je dyslexie hebt, kun je op Jan van Brabant rekenen op extra hulp. We bieden je in de brugklas speciale steunlessen aan waarbij je niet alleen beter leert omgaan met dyslexie, maar ook leert werken met Kurzweil. Als je een dyslexieverklaring hebt, dan krijg je bij ons op school extra tijd voor het maken van proefwerken en hebben we aangepaste spellingsregels.
  • Dyslexiescreening. Aan het begin van de brugklas maken alle leerlingen een paar testjes om te kijken of je dyslexie hebt.
  • Een veilige school. Wij willen dat onze school een plaats is waar de leerlingen zich veilig en gelukkig kunnen voelen. Goede omgangsvormen en goede verhoudingen zijn een voorwaarde voor een veilig leefklimaat waarin het voor iedereen goed toeven is.
    Pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, racisme, discriminatie enz. zijn zaken die we ABSOLUUT NIET op onze school willen. Vooral op de gebieden ‘pesten’  en ‘seksuele agressie en geweld’  zijn we actief om dit ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.