Kwaliteit

Openbare informatie over onze school is te vinden op de site: Scholen op de kaart.

Inspectie

Het toezicht op de school berust bij de Inspectie van het Onderwijs. De contactinspecteur voor onze school is drs. J.P.M. Wijsman.
info@owinsp.nl Hebt u vragen over onderwijs: 0800–8051
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme: meldpunt  vertrouwensinspecteurs: tel. 0900–1113111

Via onderstaande link komt u op de website van de onderwijsinspectie. Hier kunt u alle openbare rapporten van alle scholen in Nederland raadplegen.
www.onderwijsinspectie.nl