Masterclass en Hi/level

Op het Jan van Brabant College hebben docenten niet alleen aandacht voor leerlingen die al bij ons op school zitten, maar ook voor basisschoolleerlingen.

Wat is Hi/level?

Voor hoogbegaafde leerlingen zijn er in Helmond vanaf 2011 bovenschoolse voorzieningen voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 in de vorm van zogenaamde Hi/levelgroepen. Leerlingen die deelnemen aan een Hi/levelgroep komen elke woensdagochtend bij elkaar om te werken aan uitdagende programma’s of deel te nemen aan bijzondere activiteiten die speciaal zijn ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen.

Waarom Hi/level?

Hoogbegaafde leerlingen worden op school soms te weinig uitgedaagd. Hi/levelgroepen kunnen deze uitdagende leeromgeving wél bieden en leren leerlingen daarmee onder andere hoe dat nou precies werkt, dat ‘leren’. Met dit een initiatief proberen de Stichting OHS i.s.m. het samenwerkingsverband WSNS Helmond-Mierlo om motivatieproblemen en onderpresteren tegen te gaan.

Wat doet het Jan van Brabant College?

Basisscholen stellen samen met de ouders vast of een kind deel kan en wil nemen aan een Hi/levelgroep. Dit heeft te maken met resultaten, specifieke behoeftes van kind en ouder, het IQ van de leerlingen, etc. Hierover kunt u op de basisschool meer informatie aanvragen. De Hi/levelgroepen komen echter niet samen op de basisschool zelf, maar op een school in de buurt. Het Jan van Brabant College is zo’n school! Enthousiaste docenten en gastsprekers bieden hier uitdagende programma’s voor de hoogbegaafde leerlingen.
Het Jan van Brabant College onderschrijft het belang van het voldoen aan de behoefte van de hoogbegaafde leerling. Met de geboden masterclasses wil de school een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mogelijkheden voor deze specifieke groep leerlingen. In samenwerking met het primair onderwijs zijn verschillende projecten tot stand gekomen. Wij zijn erg blij dat op deze wijze het primair en voortgezet onderwijs elkaar kunnen versterken en aanvullen.

Voorbeelden van projecten

In het schooljaar 2015-2016 was het thema van de Hi/levelgroepen op het Jan van Brabant College “Chain reaction”. De leerlingen maakten een kettingreactie en filmden deze. Ze bedachten onderdelen en zochten materialen. Ook kennis van de vakken natuurkunde en scheikunde werd gebruikt bij het tot stand brengen van deze kettingreactie. Dit gebeurde allemaal in het Engels – een hele uitdaging!
In schooljaar 2016-2017 startte het Jan van Brabant College met een nieuw project: “The Joy of Coding”. Docent Ihsane Beyd en enkele leerlingen uit tweetalig vwo-4 gingen met 20 leerlingen uit groep 7 en 8 aan de slag met coderen.
In ditzelfde schooljaar was Jan van Brabant gastheer van nog een project: Bizzworld Jong Ondernemen. De begeleiding van het project was in handen van docent Ihsane Beyd en een begeleider uit het bedrijfsleven: dhr. Mustapha Tahir. Twintig basisschoolleerlingen konden tijdens vier ochtenden ervaren wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een eigen bedrijf. Het project bestond uit vier woensdagen: ontwerpdag, een productiedag, een marketingdag en natuurlijk de verkoopdag! Uiteindelijk schonk het winnende team de behaalde winst aan het goede doel Het Vergeten Kind. De leerlingen moesten een zelfbedacht product zo goed mogelijk proberen te verkopen aan een commissie, voor Bizeuro's. Dit bedrag werd daarna omgezet in echte euro's. De winnende groep doneerde de winst van €144 aan het goede doel Het Vergeten Kind.