Onderwijs

Het Jan van Brabant College is een echte scholengemeenschap, mavo (vmbo-t), havo, tweetalig havo, vwo, tweetalig vwo, waarbinnen het overstappen en doorstromen naar andere schooltypen tot de reële mogelijkheden behoort. Informatie hierover is te verkrijgen bij de schoolleiding en de decaan. Onze school streeft ernaar iedere leerling de meest geëigende en verantwoorde leerweg te bieden.

Het Jan van Brabant College kent naast het reguliere vwo en het reguliere havo ook een tweetalig vwo en een tweetalig havo. Deze uitbreiding van het onderwijsaanbod past in ons beleid om talent van leerlingen en medewerkers zo goed mogelijk te benutten. Leren staat centraal in meerdere opzichten: kennisoverdracht in de les en leren van en met elkaar door middel van opdrachten en projecten buiten de les. Alle medewerkers werken hard aan het waarmaken van de gestelde onderwijsambitie: het bieden van een leeromgeving waar jonge mensen goede ontwikkelmogelijkheden en optimale kansen op een diploma hebben. Een leeromgeving waar talent tot zijn recht mag komen en waar veiligheid wordt gewaarborgd door kleinschaligheid en veilige, goed onderhouden gebouwen.

Pilot chromebook

In 2015 zijn we in havo-4 en mavo-2 gestart met een pilot "chromebooks". In het schooljaar 2016-2017 komen daar de brugklassen bij. We werken in dat schooljaar dus in alle brugklassen, in mavo 2 en 3 en in havo-4 en 5 met Chromebooks.
Voor het gebruik van de Chromebooks is een protocol opgesteld. Vragen....kijk of de vraag bij onze FAQ staat.
Er is voor de leerlingen, ouders en geïnteresseerden een onderwijsblog gemaakt die gaandeweg wordt uitgebreid. Bezoek hiervoor: https://chromebookjvb.wordpress.com/
Raadpleeg ook de beleidsnotitie sociale media.