Maatschappelijke stage 

Dit schooljaar lopen de leerlingen in havo-3 en vwo-3 minimaal 30 uur maatschappelijke stage. Mavo-3 leerlingen lopen dit schooljaar eveneens 30 uur maatschappelijke stage.
Met de maatschappelijke stage willen we als school bereiken, dat  leerlingen (nog) meer betrokken raken bij het maatschappelijk leven en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen.
De maatschappelijke stage wordt door de leerlingen zelf vormgegeven en buitenschools uitgevoerd. Door deze maatschappelijke stage maken de leerlingen op positieve wijze kennis met allerlei aspecten van de samenleving. Leerlingen krijgen zo - ieder op een eigen manier - de kans om te leren over vrijwilligerswerk, dat tegemoet komt aan de maatschappelijke behoefte.

Bovendien ontstaat er door de maatschappelijke stage de kans om belangrijke vaardigheden te ontwikkelen zoals: voorbereiden, plannen, afspraken maken, contact leggen, communiceren, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, initiatief nemen en de sociale betrokkenheid vergroten.
Stageadressen waar onze leerlingen naar eigen keuze vrijwilligerswerk kunnen doen zijn onder andere: sportclubs, wijkcentra, het buitenlands vrouwencentrum, het ziekenhuis, basisscholen, musea en instellingen in de zorgsector.
De maatschappelijke stage is opgenomen in de bevorderingsnormen. Wilt u nog informatie over maatschappelijke stage op het Jan van Brabant College dan kunt u terecht bij het Netwerkbureau, coördinator mevrouw S. Buck, s.buck@janvanbrabant.nl.