Mediatheek

De mediatheek van de school is een studie- en werkruimte voor de leerlingen van de school.
Hier kunnen zij gebruik maken van de beschikbare materialen en faciliteiten, zoals leesboeken voor Nederlands, de vreemde talen en de klassieke talen. Er staan informatieve materialen (boeken, cd-roms, dvd’s) en speelfilms. Ook staan er naslagwerken, de schoolmethodes en een aantal tijdschriften.
Er zijn werkplekken met of zonder computer. Het is mogelijk om programma’s als Word, Acces, Excel, PowerPoint en programma’s behorende bij de methoden te gebruiken. Ook kan er in de online catalogus (Aura Online) van de mediatheek gezocht worden naar leesboeken en informatie die nodig zijn voor het maken van werkstukken of andere opdrachten.

Via het netwerk is een aantal digitale databanken te raadplegen.

Alleen met een geldige leerlingenpas kunnen de leerlingen gebruik maken van de faciliteiten van de mediatheek.

In de mediatheek gelden een algemeen mediatheekreglement en een reglement voor het gebruik van de computers.

Het toezicht in de mediatheek berust bij de schoolmediathecaris, mevr. L Peeters. Zij wordt bijgestaan door een aantal ouders/vrijwilligers.

Openingstijden mediatheek:

  • Maandag, woensdag en donderdag 9.20 tot 15.30 uur
  • Dinsdag van 9.20 tot 14.30 uur.
  • Vrijdag van 9.20 – 13.35 uur