Kerstmandenactie klas 1Brugklas

Het Jan van Brabant College heeft 6 typen brugklas.  Je wordt  in een bepaalde klas geplaatst aan de hand van het advies van je basisschool. We gaan het eerste jaar goed naar je kijken en jij gaat bij ons laten zien wat je kan. Mocht het super goed gaan dan kunnen we ervoor kiezen om je gedurende het eerste jaar  al een niveau hoger te plaatsen. We willen hiermee  bereiken dat je  snel op de juiste plek uitkomt. Als je wilt, kun je hier de lessentabellen raadplegen.

Hieronder een overzicht van onze 6 brugklassen. 

1. De mavo (vmbo-t) brugklas
Leerlingen met een mavo (vmbo-t) advies mogen in deze klas beginnen aan hun loopbaan op de middelbare school.  Via de link mavo is te zien hoe de vervolgjaren na de brugklas eruit komen te zien en welke vakken er worden gegeven.

2. De mavo/havo klas
Deze klas biedt de mogelijkheid om de keuze voor vmbo-t/mavo of havo nog een jaar uit te
stellen. In deze klas wordt de lesstof aangeboden op havoniveau en ook de toetsing is op dit niveau. Kijk voor de vervolgjaren na de brugklas bij mavo of havo.

3. De havo brugklas
Deze klas is bedoeld voor leerlingen met een havoadvies. Kijk voor de vervolgjaren na de brugklas bij havo.

4. De vwo brugklas
Deze klas is bedoeld voor leerlingen met een vwo-advies of een havo/vwo-advies. De keuze voor havo of vwo wordt aan het einde van het brugjaar gemaakt. In deze klas wordt de lesstof aangeboden op vwo-niveau en ook de toetsing is op dit niveau. Kijk voor de vervolgjaren na de brugklas bij vwo.

5. De klas voor tweetalig havo
Voor leerlingen met aanleg voor taal en een havo- of havo/vwo-advies. Bij het tweetalig onderwijs wordt minimaal 50% van de vakken in het Engels aangeboden. Tevens worden er extra lesuren Engels gegeven. Kijk voor de vervolgjaren na de brugklas bij tweetalig onderwijs.

6. De klas voor tweetalig vwo
Het tweetalig onderwijs (tto) op vwo is bedoeld voor vwo-leerlingen die meer aan kunnen. Bij het tweetalig onderwijs wordt minimaal 50% van de vakken in het Engels aangeboden. Tevens worden er extra lesuren Engels gegeven. Kijk voor de vervolgjaren na de brugklas bij tweetalig onderwijs.

Veranderen van brugklas
Door de opzet van ons brugjaar is het voor sommige leerlingen mogelijk om tijdens het schooljaar naar een andere brugklas over te stappen. Zo komt op het Jan van Brabant College iedereen op de plaats terecht waar hij of zij thuishoort en zich thuis voelt.