mavo-4 naar havo-4

Het Jan van Brabant College is een school voor mavo, havo en vwo (inclusief tweetalig havo en vwo). Zit je in het vierde leerjaar van mavo (vmbo-t/g) en ga je je diploma halen dan heb je de mogelijkheid, onder voorbehoud van de instroomeisen, door te stromen naar havo-4 op het Jan van Brabant College. Hieronder vind je de toelatingsprocedure en de instroomeisen.

Aanmelden voor havo-4

Instroomeisen havo 4

  1.  een diploma mavo/vmbo-tg hebben behaald.
  2. Je hebt minimaal een 6.8 gemiddeld als eindcijfer schoolexamen.
  3. Er is geen sprake van serieuze aansluitingsproblematiek wat betreft de profiel- of vakkenkeuze.

Bekijk onderstaande documenten

Profielkeuzeformulier
Informatieboekje vakken havo-4
Inschrijfformulier havo-4
Informatie aanmelding en doorstroomeisen

 

 

  •