mavo

Op het Jan van Brabant College kan er in het eerste jaar gestart worden in de mavo brugklas. Op de mavo worden in de bovenbouw vier sectoren (economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn) met hun bijbehorende vakkenpakketten en examenpakketten onderscheiden. De examenpakketten van de mavo bestaan uit minimaal zes algemene vakken. De mavo telt vier leerjaren en na het vierde jaargang kunnen leerlingen de overstap maken naar de havo of naar het mbo.

mavo brugklas

Leerlingen kunnen in het eerste jaar, afhankelijk van het advies van het po, geplaatst worden in de mavo brugklas.  In deze klas wordt de lesstof aangeboden op mavo niveau en ook de toetsing is op dit niveau. In de lessentabel van de brugklas zijn de lessen van het eerste jaar mavo te zien.

mavo 2

De nieuwe vakken in het mavo 2 zijn: Duits, economie en natuur/scheikunde. De leerlingen werken in hun mentoruur aan een begeleidingsmethode om te komen tot een verantwoorde keuze van vervolgstappen (vakkenpakket mavo 3). De leerlingen van 2 mavo nemen in de loop van het schooljaar een kijkje op het mbo. In de lessen pso (praktische sector oriëntatie) wordt er gewerkt aan een oriëntatie op de vier sectoren in het mbo. Onze leerlingen nemen afwisselend een kijkje op de diverse vervolgopleidingen en gaan op bezoek bij verschillende bedrijven. In deze lessentabel zijn de lessen  van het tweede jaar mavo te zien.
De keuzemogelijkheden voor klas 3 staan in onderstaand overzicht.

 

klas 3:

Gemeenschappelijk deel

verplichte

vakken

vrije deel

2 keuzevakken

vrije deel

bij wet verplicht vak voor deze sector :

techniek

Ne-En-re-ma-kv1-lo

bi-nask2

kv2-Du-Fa-ak-ec-gs

wi + nask 1

economie

Ne-En-re-ma-kv1-lo

Du of Fa + gs

kv2-Du-Fa-ak-bi-nask1

wi + ec

zorg & welzijn

Ne-En-re-ma-kv1-lo

kv2-gs

Du-Fa-ak-nask2-ec

wi + bi

landbouw

Ne-En-re-ma-kv1-lo

nask1-nask2

kv2-Du-Fa-ak-ec

wi + bi

 

mavo 3 en 4

Mavo leerlingen beginnen in het 3e leerjaar met het schoolexamen. Dit betekent in de praktijk dat alle resultaten die behaald worden bij examenvakken meetellen bij de berekening van de eindcijfers voor het schoolexamen aan het einde van het 4e leerjaar.      
Het vak maatschappijleer neemt op het mavo een bijzondere plaats in. Aangezien in dit vak geen centraal examen wordt afgenomen, wordt op onze school het examencijfer hiervoor reeds vastgesteld aan het einde van het 3e leerjaar. Maatschappijleer telt wel mee bij de zak-/slaagregeling. Het vak kunstvakken 1 (muziek/ tekenen) dient aan het einde van het 3e leerjaar met “voldoende” of “goed” te zijn afgesloten. Voor lichamelijke opvoeding geldt hetzelfde aan het einde van het 4e leerjaar. Zijn de vakken maatschappijleer en lichamelijke opvoeding niet voldoende dan wel naar behoren afgerond dan kan een kandidaat geen diploma behalen. In de lessentabel van leerjaar 3 en leerjaar 4 zijn de lessen van het derde en vierde jaar mavo te zien.

Overgang van mavo 3 naar mavo 4

De overgang van mavo 3 naar mavo 4 is niet drempelloos. De kandidaten dienen te voldoen aan overgangsnormen, die zijn afgeleid van de zak-/slaagregeling.

Overstap mavo 4 naar havo 4

Voor goede, gemotiveerde leerlingen is een overstap van mavo 4 naar havo 4 mogelijk. Een toelatingscommissie beslist over toelating. Kijk hier voor de toelatingsprocedure.