tweetalig onderwijs

The world is your oyster!

Het tto op het Jan van Brabant College leert de leerlingen dat de hele wereld hun speelveld is. Leerlingen kunnen over grenzen heen hun droom najagen. Zij verkennen landen en culturen en komen in gesprek met de rest van de wereld, natuurlijk in geweldig Engels! Dat is tto op het Jan van Brabant College in Helmond. Maar het tto is meer dan alleen maar leskrijgen in het Engels. We trekken de wereld het lokaal in en gaan vaak op reis om de wereld te ontdekken. In de brugklas ga je al op reis naar Engeland waar je een nacht met een groepje in een gastgezin overnacht, zodat je al wat kunt leren over de gewoontes in een Engels gezin. In de tweede klas leer je meer over Europa en bezoek je het Europees parlement. In de derde klas staat een reis naar Ierland op het programma. Uiteindelijk sta jij sterk in je schoenen als wereldburger en doe je een internationale beroepsstage in je voorexamenjaar. The world is your oyster! Leer je weg te vinden in de wereld, grijp je mogelijkheden en volg tto!

Tweetalig Onderwijs

In English please

Als enige school in de regio Helmond biedt het Jan van Brabant College leerlingen de gelegenheid tweetalig havo of vwo te volgen. Maar tweetalig onderwijs is meer dan alleen leskrijgen in het Engels. Deze opleiding besteedt extra aandacht aan internationalisering en vaardigheden als presenteren, communiceren met verschillende culturen, onderzoekend denken en computational thinking. Het is toekomstbestendig onderwijs dat aansluit op de wensen van de internationale maatschappij en vernieuwend vormgeeft aan onderwijs. Er zijn extra lessen, uitstapjes en uitwisselingen. Op deze manier stimuleren we leerlingen om het beste uit zichzelf te halen en als wereldburger kansen te pakken. Om je zeker te voelen als wereldburger moet je een uitstekende beheersing hebben van de Engelse taal en vakinhoudelijk goed onderlegd zijn. Daarom geven we een groot gedeelte van de vakken in het Engels. Voor al deze extra’s vragen we ook meer van leerlingen en ouders: extra interesse en ambitie van de leerling en een jaarlijkse verplichte bijdrage van 395 euro van ouders.

Het Tweetalig Onderwijs richt zich op gemotiveerde en enthousiaste leerlingen met een grote taalvaardigheid en een brede belangstelling. Naast een digitaal portfolio van alle activiteiten zijn er ook examens die bewijs zijn van de opbrengst van de inspanningen van onze tto-leerlingen. In de derde klas doen zij de Cambridge Checkpoints , diagnostische examens die onze tto-leerlingen toetsen op het niveau van moedertaalsprekers in dezelfde leeftijdsgroep. Aan het eind van hun opleiding doen zij een extra examen (International Baccalaureate) om het hoge niveau van hun Engels aan te tonen. Zij beheersen de Engelse taal dan op het niveau van de “(near-)native speaker” en zijn daarmee heel goed voorbereid op hun vervolgstudie aan een universiteit of hogeschool, hier in Nederland of elders. Leerlingen vinden in het Tweetalig Onderwijs dan ook niet alleen een extra uitdaging, maar bovendien een betere kans op een goede toekomst met veel mogelijkheden.

Cambridge Certificates

Het Jan van Brabant is officieel gelieerd aan Cambridge zodat wij Cambridge-toetsen mogen afnemen. De beoordeling gebeurt door Cambridge zelf.

Elk jaar maken leerlingen in de derde klas in het tto de Cambridge Checkpoints. Dit zijn toetsen die in Engeland gebruikt worden als landelijk ijkpunt voor Engelse scholen. Onze leerlingen meten zich dus met Engelstalige leerlingen voor de vakken maths (wiskunde), science (biologie, natuurkunde en scheikunde) en English. De uitstekende resultaten van onze leerlingen bewijzen hun kennis van de vakken en laten zien dat zij de Engelse taal goed beheersen. Het Jan van Brabant heeft alle reden tot trots, aangezien onze leerlingen elk jaar opnieuw erg goed scoren. 

Daarnaast volgen onze tto-leerlingen uit havo-5 het Cambridge-vak Global Perspectives, waarin leerlingen leren vanuit meerdere standpunten kritisch na te denken over wereldwijde problemen. Dit vak sluiten ze uiteindelijk af met een internationaal erkend examen.

   In de bovenbouw krijgen tto-leerlingen de kans om hun expertise in de Engelse taal te bewijzen. Zij nemen deel aan het International Baccalaureate-examen voor Engels en laten zo zien dat zij kritisch en analytisch kunnen nadenken en in staat zijn op het niveau van een moedertaalspreker een essay te schrijven. Dit zijn vaardigheden die hen zeer goed van pas komen bij hun vervolgstudie. 

 

 

 

In Januari kregen de leerlingen uit tto vwo 4 de kans om onze partner school in India te bezoeken om daar een volledige week mee te draaien met leerlingen die zij het jaar er voor zelf als gast hadden mogen ontvangen.

Ieder jaar doen leerlingen uit de tweede en derde klas tto vwo mee aan deze wedstrijd. Dit jaar worden de regionale voorrondes zelfs gehouden in onze eigen aula en komen er tto leerlingen uit de hele regio naar ons toe om hun speech over A world of difference te laten horen. Het wordt een spannende 6 februari!

Tto will help you find your way in the world!