Bèta-techniek

Universum, Jet-Net en de Stichting Techniekpromotie.

Universum Programma
Het  landelijk ‘Platform Bèta Techniek’ stimuleert scholen zich te profileren als bètaschool en extra aandacht te besteden aan de aard en het niveau van de exacte vakken. Voor die scholen heeft het Platform ter stimulering het Universum Programma ingesteld. Het Jan van Brabant College is officieel Universumschool. We delen kennis, ervaring en ontwikkelde producten met andere scholen in het netwerk.

Jet-Net
Het ‘Jongeren en Technologie Netwerk Nederland’ (Jet-Net) heeft als doel onderwijs in de bèta- en technische vakken interessanter te maken voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Een aantal bedrijven en organisaties is de laatste jaren actief geweest in het kader van Jet-Net. Voor onze school zijn dit vooral Philips en de TU Eindhoven. Zo zijn leerlingen uit verschillende klassen met hun docenten op bezoek geweest bij de Philips glasfabrieken in Roosendaal, het Lighting Application Center in Eindhoven, Philips Medical Systems in Best en de Technische Universiteit en de High Tech Campus in Eindhoven.

Stichting Techniekpromotie
Samen met de ‘Stichting Techniekpromotie’ hebben we op school voor onze drie havo en vwo klassen een dag georganiseerd, waarop het werken in een technische omgeving werd nagespeeld.

Ook komt het voor dat bovenbouwleerlingen hun profielwerkstuk maken onder begeleiding van specialisten van de High Tech Campus en de Technische Universiteit. Bovendien worden er regelmatig workshops van bedrijven gegeven op onze school. Al deze activiteiten zijn bedoeld voor havo en vwo leerlingen van klas 1 tot en met 6.
Inmiddels hebben we ook plannen ingeleverd en subsidie ontvangen voor het VMBO- programma 'Universum Ambitieplan'.