Cultuur

Jan van Brabant: School met cultuur
Dit opschrift wordt hier op school al jaren met trots gebruikt, want dat er op het Jan van Brabant College veel aan cultuur gedaan wordt, is een vaststaand feit. De school heeft een monumentaal lesgebouw uit het midden van de 19e eeuw. De aula van de school werd 100 jaar geleden gebouwd als kloosterkerk. Het Jan van Brabant College bestaat in Helmond al zo’n 150 jaar. Veel beroemde mensen hebben aan deze school les gehad. Zij zijn later burgemeester, directeur, kamerlid, professor of kunstenaar geworden. Zo heeft de vader van Vincent van Gogh, toen woonachtig in Nuenen, het Jan van Brabant uitgekozen als school voor zijn zoon Cor, het jongste broertje van de schilder. De gebouwen van het Jan van Brabant College zijn een en al cultuur. En Jan van Brabant zelf, dat was een hertog uit de 14e eeuw die het hertogdom Brabant beheerde en die daarnaast ook dichter was! 

Jan van Brabant College etaleert veel van zijn kunstbezit in lokalen en gangen om leerlingen in de praktijk van alledag met kunst in aanraking te laten komen. Vanzelfsprekend komt cultuur veelvuldig terug in de lessen. Door de kunst(examen) vakken komen leerlingen met diverse culturele aspecten in aanraking. Ook door vakexcursies, museumdagen en uitstapjes naar nogal wat steden in het buitenland wordt cultuur overvloedig in het schoolprogramma opgenomen.
Door deel te nemen aan diverse uitwisselingsprogramma’s met scholen in het buitenland krijgt ook de internationale culturele dimensie ruimschoots aandacht. Deze culturele oriëntatie buiten onze landsgrenzen willen we ook de komende jaren verder doorvoeren.

Tijdens de ‘Jan van Brabantweek’  worden er allerlei culturele activiteiten voor alle leerlingen georganiseerd. Elke jaargroep heeft die week zijn eigen excursieprogramma, terwijl de leerlingen van T3, H4 en V5 de hele week in het buitenland verblijven.
Vwo-5 verzorgt traditioneel in mei de zogenaamde ‘Theaterdag’, een dag waarop de leerlingen onder professionele begeleiding een 'masterclass' theater maken krijgen. Wat zeker niet onvermeld mag blijven is onze onvolprezen toneelgroep “Jan”, die jaar in jaar uit samen met de dansgroep en de schoolband spetterende voorstellingen op de planken brengt. Onder leiding van een beroepsregisseur en -choreograaf wordt er een half jaar lang elke week gerepeteerd, gedanst, gemusiceerd en natuurlijk aan het decor gewerkt. 

Jan van Brabant College staat voor goed onderwijs in de ruimste zin van het woord. Een brede culturele oriëntatie hoort daar in onze ogen bij. Actief dan wel passief. Bovendien zijn wij zijn van mening, dat aandacht voor cultuur behoorlijk bij kan dragen aan een beter onderling respect en begrip voor elkaars waarden. Dat is de reden, dat we op het Jan van Brabant College in de toekomst sterk in blijven zetten op cultuur.