Onze school

Het Jan van Brabant College bestaat uit twee zelfstandige scholen: de vestiging Molenstraat en de vestiging Deltaweg met de nevenvestiging Gasthuisstraat, Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). Zowel vestiging in de Molenstraat als de vestiging aan de Deltaweg vallen onder het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant te Helmond.

De vestiging Molenstraat biedt mavo/vmbo-t, havo, vwo en tweetalig havo en vwo onderwijs aan.
De vestiging Deltaweg biedt mavo/vmbo-t en lwoo aan. De vestiging Deltaweg heeft een nevenvestiging ‘Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)', aan de Gasthuisstraat.

Beide scholen werken op de terreinen onderwijs, personeel, financiën en beheer intensief samen. Daarbij behouden zij echter hun eigen onderwijs accenten. Het college van bestuur vormt met beide vestigingsdirecteuren het directieteam van het Jan van Brabant College.
Het Jan van Brabant College is lid van ORION, een regionaal onderwijsnetwerk van 13 scholen voor voortgezet onderwijs in Noord- en Zuidoost-Brabant. Daarnaast is het lid van het Samenwerkingsverband VO/SVO Helmond regio, verantwoordelijk voor Passend Onderwijs in Helmond en regio en lid van het Overleg Helmondse Schoolbesturen (Primair en Voortgezet Onderwijs Helmond).

Onze school neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO- VSO- MBO Helmond-Peelland www.swv-peelland.nl

 

Schoolleiding Jan van Brabant College Molenstraat
v.l.n.r. dhr. Verhees, mevr. Jansen, dhr. Nillesen, dhr. Onrust, mevr. Verhoeve.

 Het toezicht op de school berust bij de Inspectie van het Onderwijs. U vindt op de website  www.onderwijsinspectie.nl  onder "contact" hoe u de inspectie kunt bereiken.