Bevoegd gezag

Het bestuur (bevoegd gezag) van het Jan van Brabant College berust bij de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant. Het Jan van Brabant kent een bestuursmodel op basis van de Wet Goed Onderwijs en Goed Bestuur bestaande uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. 
 
De leden van de Raad van Toezicht 
• Dhr. Ir. J. van Heck 
• Dhr. A. van Hest, voorzitter
• Mevr. A. M. B. Martens 
• Mw. Drs. A.J. van Mierlo 
• Dhr. Drs. J. Soeterboek 
 
College van Bestuur 
Dhr. Drs. L.M.M. van Genugten (Lambèrt), voorzitter 
Traverse 12, 5361 TE Grave 
Mobiel 06-22934267 
Tel. 0492-525246 
 
Postadres en bereikbaarheid bestuur 
Molenstraat 191, 5701 KD Helmond 
Tel. 0492-525246 
Bezoekadres bestuur 
Molenstraat 191, 5701 KD Helmond 
 
Bestuursbureau
 
Bestuurssecretariaat
Mevr. K. Steenbakkers (Karin)
Tel. 0492-525246 
 
Ondersteuning bestuur en directie (personeel en organisatie) 
Mevr. P. Ruijsink (Petra)
Tel. 0492-525246
 
Mevr. C. A. van den Berg (Rieneke)
Tel. 0492-525246 
 
Ondersteuning bestuur en directie (financiën en beheer) 
Dhr. R. Haneveer (Rob) 
Tel. 0492-525246
 
Inspectie 
Inspectie van het Onderwijs 
Tel. 0800-8051 
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme.