Bevoegd gezag

Het bestuur (bevoegd gezag) van het Jan van Brabant College berust bij de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant. Het Jan van Brabant kent een bestuursmodel op basis van de Wet Goed Onderwijs en Goed Bestuur bestaande uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

Leden Raad van Toezicht
Dhr. A.JA van Hest, voorzitter
Ir. J.F.D.M. van Heck
mevrouw A.M. Martens
mevrouw Y. van Mierlo
Drs. J.J.A.M. Soeterboek

 

 

Voorzitter
College van Bestuur

Drs. L.M.M. van Genugten
tel. 06-22934267
Bezoek- en postadres:
Molenstraat 191, 5701 KD Helmond
tel. 0492-525246
e-mail: l.van.genugten@janvanbrabant.nl

Bestuurssecretariaat

Mevrouw K.A.M. Steenbakkers
Bezoekadres: Molenstraat 191, 5701 KD Helmond
Tel. 0492-525246.
Email: bestuur@janvanbrabant.nl