Stichting Leergeld


Leergeld wil voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen ten gevolge van armoede, niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven op school en daarbuiten. Als zij niet kunnen deelnemen dreigt voor hen sociale uitsluiting. Dat is slecht voor de betrokken kinderen en slecht voor de samenleving. Deze uitsluiting dreigt omdat zij vanuit de inkomenssituatie van het gezin waarin zij opgroeien niet kunnen deelnemen aan activiteiten zoals sport, muziek, dans, scouting en schoolreisjes.

Voor wie is leergeld bedoeld?
Leergeld ondersteuning is er niet voor iedereen. Het is uitsluitend bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar waarvan ouders een laag inkomen hebben uit uitkering, arbeid, alimentatie, een zelfstandige onderneming of uit een combinatie hiervan.
Ook moet u woonachtig zijn in Helmond.
Het gaat om meedoen aan sport en cultuur, meedoen aan activiteiten die er toe bijdragen dat kinderen leren winnen en leren verliezen.

Meer informatie: www.leergeld.nl/helmond/