Brainport

 

Sinds oktober 2014 is het Jan van Brabant College een Brainport School. Een Brainport School is een school die in het curriculum gericht en structureel werkt aan de ontwikkeling van 21st century skills. Een Brainport School werkt intensief samen met bedrijven en organisaties in de regio om zo bij jongeren een onderzoekende en ondernemende houding aan te leren door middel van inhoudelijke projecten met een levensechte context.

Leren in samenhang met de omgeving buiten de school leidt tot het betekenisvol maken van de kennis die leerlingen op school krijgen aangereikt. Brainport scholen willen de talenten van leerlingen aanspreken en ontwikkelen. Deze talentontwikkeling realiseren we in onze eigen regio. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met bedrijven en instanties zijn de Brainport Scholen in staat om heel veel diverse typen ervaringen aan te bieden aan leerlingen. Dit kan door middel van excursies, projecten, gastlessen, presentaties en op vele andere manieren. Met de partners in de regio willen we komen tot een samenwerking op inhoud, waardoor er relevante contexten die voor handen zijn in onze regio, verbonden worden aan ontwikkeling van interesses en vaardigheden van onze leerlingen.

Onze leerlingen zullen in het algemeen een bestaan moeten vinden in deze regio. Daarom is het belangrijk dat ons onderwijs aansluit bij de behoefte van de Brainport Regio aan (hoog gekwalificeerd) personeel. Brainport is echter meer dan techniek. Brainport Scholen oriënteren zich op de sectoren: High Tech Systems & Materials, Food, Automotive, Lifetec en Design.

De genoemde scholen hebben daarom het Brainport Programma voor VO-scholen opgezet in samenwerking met Brainport Development. 

 

Voor meer informatie: Neem contact op met
Mevrouw S. Buck via het netwerkbureau.

Ga naar de website van Brainport